Anna Kucharska

- Dyplomowana Asystenktka Stomatologiczna, cały czas podnosząca swoje kwalifikacje

-  znajomość jezyków obcych – j. angielski i niemiecki