Korony

W sytuacjach kiedy uszkodzenie zęba uniemożliwia zastosowanie tradycyjnego wypełnienia czy metody Inlay i Onlay, wtedy wykonuje się koronę, lub koronę częściową (pokrywającą 75% powierzchni zęba). Korona jest przygotowywana w pracowni protetycznej na podstawie pobranego wcześniej wycisku. Do wykonania koron stosuje się złoto lub inne metale, a następnie pokrywa się je powłoką z porcelany. Dodatkowe zalety zastosowania koron to poprawa wyglądu, kształtu oraz wyrównanie zęba. Dzięki możliwości dobrania naturalnego koloru, korony nie wyróżniają się wyglądem od pozostałych zębów.